Space boy1000x100 hungarian

Bár az MRSZ által közzétett 2016-évi „reklámtortából” még hiányoztak televíziós bevételek, de májusra a MEME újdonságokat is ígér, így az állami és piaci reklámköltésének adatait.

A televíziós piaci reklámköltések átláthatósága, az adatok hitelessége és a trendek pontosabb megismerhetősége érdekében a hazai televíziós iparág szereplői teljes egyetértésben úgy döntöttek, hogy tíz évre visszamenőleg nyilvánosságra hozzák az állami és a magánszektor hirdetési költéseinek mértékét.

A bevételi adatokat korábban külön összesítették a földi sugárzású és kábelcsatornák vonatkozásában. A tavalyi évre ez a bontás a piac átalakulása miatt teljesen relevanciáját veszítette. Az adatbekérésre ezért a tagság döntése alapján módosított módszertan szerint került sor, külön mérve az állami költéseket is, hogy a felmérés a teljes televíziós reklámpiac méretén túl is támpontokkal szolgáljon az adatok, illetve trendek minél pontosabb értelmezéséhez.

Az adatszolgáltatás módszertanával kapcsolatosan felmerült kérdések tisztázása és a kialakult helyzet megoldása érdekében összehívott rendkívüli közgyűlésen a MEME szakmai szervezetként megerősítette elkötelezettségét a televíziós reklámpiac átláthatósága mellett. A tagság ezért úgy döntött, hogy a 2016-os évre illetve azt megelőzően a 2007-2015-ös időszakra vonatkozóan visszamenőleg is adatokat szolgáltat a módosított módszertannak megfelelően, külön mérve a költségvetési intézmények illetve többségi állami tulajdonú vállalatok költéseit, és azokat éves összesítésben májusban nyilvánosságra hozza.