VilagnapDijazottakA távközlési világnap alkalmából a győri Széchenyi István Egyetemen szervezett szakmai szimpóziumon hirdették ki a dr. Magyari Endre-díjjal idén kitüntetettek neveit. Az NMHH elnöke, dr. Karas Monika által 2014-ben alapított emlékérmeket Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója adta át a hírközlési szabályozást egykor új alapokra helyező Bölcskei Imrének, illetve a többek között az első Nemzeti Frekvenciafelosztási Táblázat elvi kidolgozójaként érdemeket szerző Bugyi Józsefnek.

A győri hírközlési szimpóziumon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakértői közül előadást tartott Bartolits István, Kissné dr. Akli Mária és Putz József is, olyan témákban, mint az átalakuló műsorterjesztés, a frekvenciák szerepe a földfelszíni televíziózásban, illetve a kábeltelevíziós műsortovábbítás jövője. A rendezvényen felszólaltak az iparág szakmai képviselői, megismerhetők voltak a legújabb kutatási, fejlesztési tevékenységek, a résztvevők pedig megismerkedhettek a legújabb technológiák, trendek, a digitális hozadékok aktuális felhasználási lehetőségeivel.

Május 17. a távközlés világnapja, melyet 1968 óta tartanak annak emlékére, hogy 1865. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távíró Egyesület (International Telegraph Union) alapító okmányát. Magyarország az alapító húszakkal egyszerre csatlakozott, akkor még a Magyar Királyság, illetve a Habsburg-ház képviseletében Richard von Metternich írta alá az alapító okiratot. Érdekesség, hogy az alapító okirat aláírása után csak évekkel később találta fel Graham Bell a telefont, noha a Marconi-féle szikratávíró már akkoriban olyan jelentős forgalmat bonyolított, hogy nemzetközi egyezményben kellett szabályozni a távírás országhatárt átlépő folyamatát.

Május 17-ét újabban az Internet Világnapjaként is emlegetik, sőt néhány éve még az „Információs társadalom világnapja” kifejezés is felbukkant.