1000x100 piacvezeto statikus ok2 

NMHHinternetAz elektronikus hírközlés területén az új vagy megváltozott jogszabályi előírások betartásának és az előfizetői jogok érvényesülésének ellenőrzése áll az NMHH idei felügyeleti tevékenységének fókuszában.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyeleti tevékenységének egy részét tervszerűen, minden évben a korábbi tapasztalatok, az előfizetőktől, felhasználóktól, piaci szereplőktől és más hatóságoktól érkező jelzések, panaszok, kérelmek, valamint a stratégiai célok figyelembevételével végzi, éves felügyeleti tervében határozva meg a vzsgálandó területeket. A piaci változások, a szolgáltatások fejlődése és az év közben felmerülő problémák azonban szükségessé teszik azt is, hogy a Hatóság terven kívül is végezzen ellenőrzéseket. A felügyeleti tevékenység másik fő pillérét azok a bejelentések nyomán indult eljárások jelentik, amelyek lehetővé teszik a piacon felmerülő negatív tendenciák gyors észlelését és a rájuk való rugalmas reagálást, emellett pedig fontos eszközök az előfizetők és igénybevevők jogainak érvényesítésére.

Az egyik kiemelt feladat a hálózatsemlegességgel kapcsolatos előírások szolgáltatók általi teljesítésének ellenőrzése. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a megkülönböztetéstől mentes, a mindenkori technológia fejlettségi szintnek megfelelő minőségű internet-hozzáférési szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását vizsgálja. Igyekeznek nyomon követni, hogy a szolgáltatók miként építik be a szerződési feltételekbe és szolgáltatási gyakorlatukba az uniós rendelet követelményeit, illetve milyen lépéseket tesznek azok érvényesülése érdekében. A vizsgálat kiterjed a hálózatsemlegességgel kapcsolatos, szolgáltatóknál benyújtott előfizetői panaszok számának és azok kezelésének figyelemmel kísérésére is.

(További részletek a Média-Kábel-Műhold 2018. márciusi számában.)