Alap csomag 1000x100 2021 MKM

SZSZL2021 banner 1000x100 

A panaszok nagy többsége méltányos megoldással zárul a média- és hírközlési biztosnál – a hivatal augusztus elején közzétett tájékoztatója szerint.

Indokolatlanul kikapcsolt szolgáltatások, számlázási visszaélések, jóvá nem írt kedvezmények és hasonló panaszok ezreit kezelte már sikerrel az NMHH mellett működő média- és hírközlési biztos hivatala. A hírközlés területén a legjellemzőbb esetek a váratlan élethelyzet miatt jelentkező méltányos intézkedésekkel, a díjak jóváírásával, visszatérítésével, a számlacsomagok kedvezményeinek igénybevételével kapcsolatos ügyek. Gyakran fordulnak a biztoshoz a szolgáltatások indokolatlan korlátozása, kikapcsolása miatt, de tipikusnak mondhatók az áthelyezéssel és a számhordozással kapcsolatos nehézségek is. Médiatartalommal kapcsolatban akkor kereshetik meg a hivatalt a tévénézők, ha úgy gondolják, hogy egy többször vagy több helyen megjelenő médiatartalom számos fogyasztót hátrányosan érinthet.

Csak az idei év második negyedévében 92 hírközlési tárgyú panasz érkezett a biztosi hivatalhoz. A lezárt ügyek közel háromnegyede zárult a panaszosok számára kedvezően: a szolgáltatók összesen több mint egymillió forintnyi kompenzációt ajánlottak fel. Ezen túl más méltányos döntéseket is meghoztak: volt, amikor a szolgáltató lehetővé tette, hogy a fogyasztó korábbi díjcsomagra váltson, máskor biztosította a szerződés kötbérmentes megszüntetését és olyan eset is előfordult, amikor a szolgáltató díjmentes hívószámcserét ajánlott fel a panaszosnak.