Beszélgetés Rab Árpáddal, az ITTK igazgatójával

Milyen következményei lehetnek annak, ha az idősek kimaradnak az információs társadalomból?

Egy néhány évvel ezelőtt megjelent tanulmányomban leírtam, hogy az orális hagyományokon alapuló társadalmakban az öregek „adat- és tudásbankok” a kultúra folyamatos megmaradásának letéteményesei voltak, míg az írásbeliségen alapuló társadalmakban ez a funkciójuk elveszett. Izolálódtak, ma pedig a legnagyobb ellenségeik a magány, az unalom, az elesettség és a szellemi képességek hanyatlása. Ehhez társul, hogy egy olyan világban, amelyben egyre nagyobb jelentősége van az IKT-eszközök használatának, azok az idősek, akik nem tudják otthonosan használni ezeket, az eddiginél is jobban, tehát kétszeresen kiszorulnak a társadalomból: az egészségügyi gondoskodáshoz, és más, esetenként kifejezetten az ő számukra létrehozott támogatásokhoz kevésbé férnek hozzá.

Hogyan lehet motiválni őket arra, hogy bekapcsolódjanak a digitális világba?

Egyfelől úgy, hogy a megfelelő eszközökön mutatjuk meg nekik az új lehetőségeket, azokon, amelyek a legegyszerűbb a felhasználói felület, és ebben szerintem nagy előrelépések történtek az elmúlt időszakban. Másfelől úgy, ha megmutatjuk, nekik milyen közvetlen haszonnal jár az internet, azaz hogyan segít nekik abban, hogy az imént felsorolt félelmeiket enyhítse.

Mivel győzhetők meg arról, hogy az internet igenis jobbá, kényelmesebbé, komfortosabbá teszi az életüket?

Sajnos a magyarországi idősek általános egészségi állapota meglehetősen rossz, emiatt a 65 év felettiek – ők már aktív ellátást, kezelést igényelnek – üzletileg nem igazán érdekesek a gyártóknak, forgalmazóknak, de a tőlük fiatalabbak igen. Itt olyan megoldásokra kell gondolni, mint a folyamatos megfigyelés, vérnyomás, vércukor vagy egyéb adatok mérése, beküldése elektronikus úton, riasztórendszer. Az üzleti világ még óvatosan lépeget ebbe az irányba itthon, de azért vannak kísérletek. Én úgy látom, ezt a korosztályt a félelmeiken keresztül lehet megfogni...

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2013. szeptemberi számában olvasható.)