A Z-generáció televíziózási szokásairól

Guld1Ellentmondások jellemzik a Z-generációsok televízióhoz való viszonyát. Bár az utóbbi években növekedett a televíziózással eltöltött idő a korcsoportban, a szabadidős tevékenységek közül évek óta az internetezés vezet. S míg a televízió általános megítélése a 15-24 évesek között a legrosszabb, a médiumnak sikerült megőriznie közösségteremtő funkcióit a családon belül és kívül egyaránt.

A májusi lapszámban megjelent Mozgásban – A Z-generáció médiahasználati szokásai című írás átfogó betekintést nyújtott a 15-24 év közötti fiatalok médiahasználati trendjeibe. Az ott bemutatott kutatás eredményei alapján megállapítottam, hogy a Z-generációs fiatalokra fejlett médiatudatosság jellemző, átütő a mobilhordozók népszerűsége, és általánossá vált a párhuzamos médiahasználat, vagyis a multitasking jelenség. A televíziózás vonatkozásában akkor csak a televíziónézés háttérbeszorulásáról ejtettünk szót, pedig e látszólag egyszerű és jól belátható folyamat mögött olyan összetett átalakulás zajlik, ami ennél jóval több figyelmet érdemel.

Ahhoz, hogy világosan lássuk a fiatalok televíziózási szokásainak változását, két különböző megközelítésmód egyidejű alkalmazása célszerű. Egyfelől meg kell értenünk azt a technológiai-gazdasági környezetet, ami részben izgalmas új lehetőségeket kínál a televíziózás piacán, részben pedig más platformokra, elsősorban hálózati felületekre csábítja a közönség egy részét. Másfelől górcső alá kell vennünk azokat a kulturális kontextusba ágyazott fejleményeket, amelyek azt eredményezik, hogy bár a televízió továbbra is a Z-generáció egyik legfontosabb médiaeszköze, megítélése mégis kedvezőtlen – de legalábbis ellentmondásos –, jelentősége pedig össztársadalmi szinten még mindig jóval nagyobb, mint az itt vizsgált korcsoportban.