Végre fellebbent a fátyol, és végre kiderült, hogy milyen konkrét tények fémjelzik az európai SVOD-piac sokat hangoztatott térnyerését. Március közepén megjelent ugyanis a franciaországi Strassbourgban az Európa Tanács által működtetett European Audiovisual Observatory (EAO) gondozásában a „Trendek az EU SVOD piacán” címmel kiadott átfogó tanulmány, ami a 2011 és 2017 közötti időszakra teljes áttekintést nyújt a feltörekvő SVOD piac európai fejlődéséről.

A vizsgált időszakban az SVOD (Subscription Video on Demand, azaz előfizetéses VoD) ágazat igen lendületes, gyakran három számjegyű növekedése ellenére elég árnyalt az a kép, amit a tanulmány felvázol. Ugyanis a növekedés igazi hajtómotorját kisszámú piaci szereplő – pontosabban a Netflix és az Amazon SVOD gigászok –, valamint az Anglia, Németország és észak-európai országok által alkotott ötös-fogat szolgáltatja, miközben a dél-európai térség igyekszik ledolgozni jelentős hátrányát. A tanulmány ugyanakkor megállapítja, hogy a közép- és kelet-európai országokban az SVOD lassú terjedésének hátterében a szélessávú internetkapcsolat nehézkesebb kiépülése áll. Fontos megállapítás, hogy az SVOD szektor látványos növekedése Európában nem jár együtt a hagyományos televíziók nézői lemorzsolódásával, mint ahogy az az USA-ban végbemegy.

Dinamikus növekedés

Az EAO tanulmánya hangsúlyozza, hogy az SVOD Európában még viszonylag kicsi piacnak számít, amely ugyanakkor jelentős növekedési dinamikával rendelkezik. Ezt jelzi, hogy az SVOD 2017 elején már 18 százalékát tette ki az összes fizetős audiovizuális szolgáltatásoknak (a lineáris fizetős TV-t és a nemlineáris megoldásokat is beleértve), míg ez az arány 2011-ben még alig érte el az 1 százalékot. Hasonló bővülést észlelhetünk bevételi oldalon is, hiszen az SVOD 2016-ban elérte az összes fizetős szolgáltatás kereskedelmi forgalmának a 6,8 százalékát a 2011-es 0,2 százalékos bázis időszakhoz viszonyítva. Ráadásul az SVOD növekedési tempója 2015-ben és 2016-ban 55 százalékos volt, míg a hagyományos fizetős tévék csak 45 százalékkal bővültek...

Békés Sándor

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2018. áprilisi számában olvasható.)