elnök, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
A hírközlési szektor jól vizsgázott

KovesiG HETA 2020-as év, ahogy minden szektor, úgy az infokommunikációs piac számára is egy rendkívül nehéz, kihívásokkal teli esztendő volt. Az idei év végére várható az új hírközlési törvény és végrehajtási rendeleteinek hatálybalépése, ez rendkívül sok egyeztetéssel, tárgyalással járt, hiszen a HÉT kulcsszerepet töltött be a felkészülésben, jogalkotásban. Az idei év azonban elsősorban a járványról szólt, és ez a hírközlési szolgáltatókat is alapvetően érintette. Át kellett alakítani a vállalatok működését, meg kellett óvni a kollégák egészségét, és biztosítani kellett az otthoni munkavégzés, a távoktatás, valamint a kapcsolattartás szükségessége miatt hihetetlen mértékben megnőtt kapacitásigényeknek a lehető leginkább zökkenőmentes kiszolgálását.

Új, előre nem tervezett kihívások, feladatok kerültek a fókuszba. Tavasszal a szinte percek alatt bevezetett távoktatás, az otthoni munkavégzés és a személyes kapcsolattartást legalább részben helyettesítő megoldások iránti igény olyan hálózati terhelést jelentett mind a vezetékes, mind a mobil szolgáltatók hálózatainak, amelyre a hírközlési szektornak rendkívül gyorsan kellett reagálnia. Az az általános megítélés, hogy a szektor jól vizsgázott. Mindez annak köszönhető, hogy a szolgáltatók villámgyorsan reagáltak, átszervezték a munkavégzésüket, és kapacitásaikat az új, megnövekvő igények kiszolgálására tudták fordítani. Ezen felül számos tagunk digitális megoldások és szolgáltatások kedvezményes vagy ingyenes igénybevételének felajánlásával segítette a tanárokat, a diákokat, az iskolákat, a tankerületeket, a szülőket, a munkavállalókat és a munkaadókat, illetve a járvány legveszélyeztetettebbjeit, a szépkorúakat.

Természetesen mindettől függetlenül folytak frekvenciaárverések, beléptünk az 5G korszakba. A mobilszolgáltatók összesen mintegy 128,5 milliárd Ft-ért vásároltak 15 évre szóló frekvenciahasználati jogosultságot annak érdekében, hogy a hazai mobilhálózatok fejlesztése és az 5G bevezetése mielőbb megvalósulhasson. A HÉT álláspontja szerint ezzel a hírközlési szolgáltatók nagymértékben hozzájárulnak Magyarország versenyképességének és a járvány alatti és utáni időszakban a gazdaságunk eredményességének növeléséhez. Gyökeres változások történetek a piacon, és a HÉT aktívan – legfeljebb nem személyesen, hanem online – részt vett számos jogalkotási folyamatban, egyeztetésben, véleményezésben, amelyek elsődlegesen a fogyasztók lehető legbiztonságosabb és legmagasabb színvonalú kiszolgálását célozták.

Az Európai Unió, így Magyarország digitális célkitűzése a gigabit alapú információs társadalom megteremtése. Ehhez folyamatos hálózatfejlesztésekre és a fogyasztók digitális kompetenciafejlesztésére van szükség. Ebben meghatározó szerepe van az állami intézkedéseknek is, illetve a piaci és állami szereplők szoros együttműködésének. Ennek jelentőségét és szükségességét tette hangsúlyosabbá a mostani járványhelyzet. Érzékelhető a megnövekedett igény a digitalizációra az oktatás, az egészségügy és központi, illetve helyi közigazgatás területén is.

Az egészen biztos, hogy az idei és valószínűleg még 2021 tavaszán is velünk maradó járványhelyzet tovább gyorsítja a digitalizációt. Miután tavasszal egyik napról a másikra kellett átállni egy újfajta életre, néhány hét alatt több évet ugrottunk előre. Kényszerből, de az online bevásárlástól az online meetingekig egy új világba csöppentünk. Még egy távközlési cég életében is hatalmas technológiai lépésekre volt szükség, pedig azért bátran mondható, hogy ez a szektor a digitalizációban korábban is az élenjárók között volt. Azzal, hogy a folyamatokat át kellett tenni a digitális térbe – mivel a személyes találkozásokról le kellett mondani – a szolgáltatások legszélesebb körében indult be a digitalizáció. Az élet szinte minden területén megjelent a digitális világ – jó eséllyel olyanok is belekóstoltak, akik eddig valamilyen ok miatt ódzkodtak tőle.

A gigabites világ, az 5G és a piaci fejlemények nyomán láthatóan változóban van a piaci struktúra, önálló hálózat- (torony-) üzemeltető cégek jönnek létre, az egyre gyorsuló ütemű digitalizáció nagyon komoly kihívást és egyben felelősséget jelent az infokommunikációs szektor számára.

A HÉT-nek az a feladata és a szerepe is egyben, hogy az iparág érdekeit, szempontjait szakértelmével és hitelességével minél hatékonyabban tudja becsatornázni a jogalkotási, szabályozási folyamatokba és a stratégiai döntéshozatalba, így például az Európai Unió IKT szektorra fordítható keretének szakmai megalapozásában. Természetesen, figyelve arra, hogy a kisebb és nagyobb, más és más szolgáltatási területeken működő cégek, piaci szereplők érdekeit egyaránt képviseljük, célunk, hogy előremozdítsuk az ország számára meghatározóan fontos piac fejlődését, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy Magyarország évről évre jobb helyet foglaljon el az EU tagállamok között a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) alapján.

Ez a szektor szereti magát az iparágak iparának tekinteni – és most úgy tűnik, egyre többen fogadják el, hogy ez így van. Néhány éve az egyik áramszolgáltató mondta: ha áram van, minden van. Ma egyre többen látják, hogy ha internet vagy távközlés nincs, akkor szinte semmi nincs.