Jóllehet, a táv-kommunikáció alapeszköze a mai napig a telefon, ám használatának módja igencsak megváltozott – sőt megtöbbszöröződött – Graham Bell óta. Sokan már temetnék a hagyományos távbeszélőt, ám a számok arról tanúskodnak, hogy az emberi hang elektronikus átvitele még mindig jó biznisz.

A bevezetőben tett kijelentést támasszuk alá mindenekelőtt a legfrissebb KSH Tükör egyik adatával: a vezetékes fővonalak száma 2012. június végén 2,9 millió volt, ami 26 ezerrel több az egy évvel korábbinál. Bár az újságok decemberi számaiban általában egész éves értékelések szerepelnek (ilyet bőséggel találhatnak előző oldalainkon), ám a Központi Statisztikai Hivatal egyelőre csak az idei első félévről szolgált pontos adatokkal, ám egy bő évszázados múltra visszatekintő iparágban elfogadhatjuk, hogy a második félév sem fogja lényegesen átrajzolni a összképet. Ezt igazolja, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legutóbbi jelentése szerint is a teljes piacra vonatkozó hangcsatornák becsült száma 3,007 millió volt 2012. szeptember végén.

Vezetékes vonalak

A növekedést a KSH azzal magyarázza, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatók egyre nagyobb sikerrel kínálnak telefonszolgáltatást. Kimutatásuk szerint a vezetékes vonalak teljes számának 34 százaléka VoIP-hangcsatorna (kábeltelevíziós, illetve szélessávon megvalósuló helyhez kötött telefonszolgáltatás), 14 százaléka ISDN. A VoIP népszerűségének növekedéséről árulkodik az 1. ábra. Az NMHH további részleteket is közöl a technológiák megoszlásáról. Eszerint a hagyományos telefonvonalak száma valóban folyamatosan csökken, szeptember végén 1,965 millió volt, szemben az előző havi 1,979 millióval. Ezt azonban ellensúlyozza részben a kábeltelevíziós hálózaton működő hangcsatornák száma (ami ugyanebben az időszakban 557 ezerről 567 ezerre nőtt), másrészt az IP-alapú hangcsatornák száma is bővült 407 ezerről 415 ezerre. A KSH és az NMHH így nagyjából egyetért abban, hogy 100 lakosra ma 29 vezetékes telefonvonal jut...

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2012. decemberi számában olvasható.)