Milyen szerepet játszik a kábeltelevíziós piac a kormányzat fejlesztéspolitikai elképzeléseiben? – erre a kérdésre igyekezett választ adni az első fórum nyitóelőadásában Vasváriné dr. Menyhárt Éva, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára.

A teljes szélessávú piacot tekintve egyértelműen a kábel a vezető technológia, ebben az internet-előfizetők száma 870 ezerről 900 ezerre nőtt. Ugyancsak a kábel lehet a fő letéteményese az IP alapú hang terjedésének és a vezetékes telefóniában tapasztalható csökkenés megállításának. Erre utal, hogy a kábeles VoIP hangcsatornák száma 543 ezerről 619 ezerre növekedett fél év alatt.

A piaci fejleményeket összegezve a helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a KTV iparág szerepe kiemelkedő az olyan, a kormányzat számára fontos területeken, mint a verseny és a választék növelése, a digitális írástudás terjesztése, vagy a technológiai innováció.

A több mint 4 millió rendszeres internet használó, a 12 millió mobil előfizetés, a 2 millió vezetékes szélessávú és 1 millió mobil internetes előfizetés, a háztartások 99 százalékában jelen lévő televízió arra utal, hogy az infokommunikáció immár nélkülözhetetlen, gyakorlatilag minden állampolgárt elér. Az információs technológiák, a hírközlés és az audiovizuális média együttesen meghatározó nemzetgazdasági szerepet játszik, évente több mint 3000 milliárd forint árbevételt produkál, a hazai GDP 8-10 százalékát termeli meg, és körülbelül 200 ezer embernek ad munkát.

Összességben ennek a digitális ökoszisztémának az egyensúlyi állapota a kívánatos: azaz legyen elég felhasználó, megfelelő infrastruktúra, releváns szolgáltatások és erős digitális gazdaság. Az állam felelőssége az ökoszisztéma egyensúlyát veszélyeztető problémák azonosítása és kezelése. E problémák összegzését követően Vasváriné dr. Menyhárt Éva rámutatott, hogy a kábeltelevíziós iparágnak a digitális hálózatok további fejlesztésében is kiemelt a szerepe – erre a feladatra fókuszál a szélessáv-fejlesztési koncepció. A digitális infrastruktúra terén ugyanis a szűk keresztmetszetek kialakulása a fejlődés korlátjává válhat.

A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2011. májusi számában olvasható.