Kastory1B2015. május 1-től Kastory Edina ügyvéd, jogi szakértő tölti be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság mellett a Média- és Hírközlési Biztos tisztségét. Bő egy év elteltével arra kértük, értékelje az eddig elért eredményeket.

Hivatalba lépésekor úgy nyilatkozott: „arra törekszem, hogy minél hatékonyabb védelemben részesüljenek a fogyasztók érdekei”, és hogy a fogyasztók minél tudatosabbá váljanak. Mostanra milyen változások tapasztalhatók ezeken a területeken?

Arra törekszünk, hogy a panaszeljárásokban kiszámíthatóbb, kiegyensúlyozottabb gyakorlat alakuljon ki, hatékonyan együttműködjünk a szolgáltatókkal, a panaszosokkal és az esetenként érintett szakmai szervezetekkel, kellően megismerjük álláspontjukat. A többi fogyasztó véleményére és a várható trendekre is kíváncsiak vagyunk, ezért kutatásokat indítunk, azok eredményeit a panaszeljárások során is felhasználjuk. A biztosi hivatal honlapján közzétett tájékoztatásokkal is szeretnénk előmozdítani azt, hogy a fogyasztók tudatosabban járjanak el a panasz bejelentésekor, adott esetben panaszeljárásra akár ne is legyen szükség. A panasziratokban több tudatosság és nagyobb fokú tájékozottság érezhető. A szolgáltatók részéről pedig méltányosabb gyakorlatot tapasztalunk.

Milyen konkrét lépéseket, intézkedéseket tett a Hivatal mindennek érdekében?

Kapcsolatot tartunk a nagyobb elektronikus hírközlési- és a médiatartalom-szolgáltatókkal, a szakmai szervezeteikkel, a fogyasztói jogvédelem és jogérvényesítés területén működő társhatóságokkal, kialakítottuk az együttműködési feltételeket a Budapesti Békéltető Testülettel. Ismétlődő tárgyú, illetve nagyobb számban érkező panaszok esetén megkérdezzük őket álláspontjukról. Tájékoztatókat jelentettünk meg a biztosi honlapon, mind hírközlési, mind médiatartalom-szolgáltatási tárgykörben. A médiafogyasztási szokások felmérésére kutatásokat indítottunk, ezek eredményeiről a honlapon is beszámoltunk...

Galvács László

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2016. szeptemberi számában olvasható.)