Magyarország egy helyet rontva a 21. helyre került az uniós országok között az Európai Bizottság által a digitális gazdaság és társadalom fejlettségének mérésére bevezetett összetett mutató, az ún. DESI mutató (Digital Economy and Society Index) alapján. A következő évekre viszont a Digitális Jólét Program javulást ígér.

A DESI korábbi eredményeiről, benne a hazai helyzetről részletes cikk jelent meg az MKM 2016. szeptemberi számában. A nemrégiben nyilvánosságra hozott legfrissebb index 2015-ös (esetenként régebbi) adatok alapján készült, így az elmúlt esztendő közpolitikai, szabályozási és fejlesztéspolitikai eredményeit még nem tükrözi, kommentálta a legújabb eredményeket a Digitális Jólét Program titkársága.

A DESI index öt fő dimenzió mentén értékeli az egyes tagállamok teljesítményét: összekapcsoltság, humán tőke (digitális készségek), internethasználat, digitális technológiák integráltsága, valamint digitális közszolgáltatások. Magyarország összességében a 21. helyen áll; jól teljesít az összekapcsoltság területén, ami főként a nagy sebességű vezetékes szélessáv (NGA) és a 4G elterjedtségének, valamint a szélessávú internethasználat növekedésének köszönhető. A digitális készségek szintje ugyanakkor továbbra is elmarad az unió átlagos szintjétől, a legfőbb kihívást pedig változatlanul a vállalkozások csekély mértékű IKT használata és a digitális közszolgáltatások fejletlensége jelenti.

A Digitális Jólét Program eddigi és tervezett tevékenységei is kifejezetten azokra a területekre fókuszálnak, amelyeken a DESI index gyenge eredményt mutat, illetve fejlesztési igényt jelez. Noha infrastruktúra terén nem tapasztalható lemaradás, a digitális gazdaság fejlődéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő minőségű digitális infrastruktúra elérhetősége; ezt a célt szolgálja a Szupergyors Internet Program...

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2017. áprilisi számában olvasható.)