Az MKSZ tihanyi fórumán történt

Május közepén a Club Tihanyban rendezte meg tavaszi Közgyűlését és Szakmai Konzultációs Napját a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség. A szakmai fórumok és kiállítás mellett 2017-ben is átadták a Hűségdíjakat a 10-15-20 éve a szövetségbe tartozó tagoknak.

Az első napon az e-közmű eddig elért eredményekről számolt be Gyertyánági András projektvezető, a Lechner Lajos Tudásközpont képviselője. Ezt követően Szabó Tibor, az NMHH Szegedi Hatósági Irodájának vezetője a Hír-közmű project céljait és feladatait foglalta össze. Elmondta, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására alkalmas fizikai infrastruktúrák egységes, térinformatikai alapú országos nyilvántartását az NMHH nem csak saját tevékenységének támogatására, de a szakmai, társadalmi, uniós és kormányzati igényekre reagálva hozza létre.

Cservenák Róbert, a Varinex Kft. GIS rendszermérnöke az e-közmű elvárásainak teljesítése kapcsán felmerülő kérdésekről beszélt. Bevezetőjében ismertette a projekt jogi hátterét, így az erre vonatkozó törvény, illetve a kormányrendelet azon módosítását, amelynek egyik leglényegesebb pontja szerint a felügyeleti hatóságok a közművezeték-üzemeltetők számára előírt kötelezettségek elmulasztása esetén bírságot szabhatnak ki.

A második nap fórumán a Digitális Jólét Program céljáról, eredményeiről és folytatásáról Deutsch Tamás miniszteri biztos tartott előadást. Elkészült a Digitális Jólét Program (DJP) kibővített változata, amely különösen nagy hangsúlyt fektet a gazdaság szereplőinek bevonására. A kormánydöntés nyomán az év második felében útjára indulhat a széleskörű szakmai együttműködéssel készült, kibővített program végrehajtása.

Debreceni Győző projektigazgató, a Szupergyors Internet Program vezetője részletes áttekintést adott a GINOP 3.4.1 pályázat, illetve az önerős vállalások nyomán megvalósult hálózatfejlesztésekről. Az I. fejlesztési ütemben már megkötötték a 139 járásra vonatkozó támogatási szerződéseket, az előlegek kiutalása megtörtént, és mindenhol folyamatban van a kiviteli tervezés.

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2017. júniusi számában olvasható.)