A tévé még őrzi vezető pozícióját

Telítődni látszik a távközlési szolgáltatások piaca. Bár különböző szinteken, de gyakorlatilag stabilizálódott az ellátottsági mutató a tévé-előfizetéseknél, a mobiltelefóniában, az internetnél és a vezetékes telefonoknál is, bár az első háromnál az eddigi növekedés, míg az utóbbinál a visszaesés állt meg. A mobilinternetben van még lehetőség. Nagyjából ezek a legfontosabb tanulságai az NMHH megbízásából végzett legutóbbi átfogó piackutatásnak.

Rendkívül alapos és sok apró részletre is kiterjedő felmérését végzett a távközlési szolgáltatások használatáról a lakossági felhasználók körében az Ariosz 2017-ben. Kiderült, hogy a lakosság továbbra is a mobiltelefont tartja a legfontosabb távközlési szolgáltatásnak – 74% azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják, további 15% csak nehezen lenne meg nélküle. Második helyre szorult – illetve már évek óta ott áll – a fizetős televízió, amit 60 százalék gondol nélkülözhetetlennek, de további 23 százalék számára is fontos. A legnagyobb mértékben a „Small Screen” mobilinternet népszerűsége nőtt egy év alatt, ezt immár a lakosság egyharmada immár nélkülözhetetlennek tartja. (A kutatásban az internetezésre kétféle definíciót használtak: „Large Screen”, azaz desktop, laptop vagy táblagép, illetve „Small Screen” aminek eszköze a mobiltelefon, jellemzően okostelefon.) Ami igazán érdekes, hogy a vezetékes telefont az emberek több mint fele tulajdonképpen feleslegesnek tartja.

A háztartások fizetős tévés és mobiltelefonos ellátottságának emelkedése gyakorlatilag befejeződött. A vezetékestelefon-előfizetések számának csökkenése is megállt néhány éve. A „Large Screen” internettel rendelkező háztartások aránya 2016-hoz képest statisztikai értelemben nem változott.A különböző szolgáltatáskombinációk vizsgálatából az derült ki, hogy a háztartások 20 százalékában csak egyféle helyhez kötött szolgáltatásra fizetnek elő, ebből leggyakoribb a televízió magában (15%). A két helyhez kötött szolgáltatást használók aránya 38 százalék (ebből 27% a tévé+internet kombináció). A háztartások bő egyharmada (37%) rendelkezik mindhárom szolgáltatással – két év alatt ez utóbbi csoport nőtt érdemi mértékben, hiszen 2015-ben még „csak” 31% volt Triple Play-elfizetők aránya.

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2018. novemberi számában olvasható.)