SZSZL2021 banner 1000x100 

Ha már otthon kellett maradnunk…

Az elmúlt két évtized során soha nem tévéztünk annyit, mint a magunk mögött hagyott, koronavírus-járvánnyal terhelt esztendőben. A Nielsen Közönségmérés legfrissebb adatai szerint 2020-ban a teljes népesség naponta átlagosan 4 óra 55 percet töltött a tévékészülékek előtt, 16 perccel többet, mint egy évvel korábban.

A világjárvány elterjedésének és a televíziós műsorfogyasztás felerősödésének összefüggéséről már többször, több helyen értekeztek a szakemberek, ám ma már a számadatok is mindennél ékesebben bizonyítják ezt. Különösen szembetűnő, ha a napi tévénézési időt nem csak az előző évihez viszonyítva, hanem hosszabb folyamatában, egy évtizedre visszatekintve vizsgáljuk. Az 1. ábrán világosan kirajzolódik a „normális” időszakban tapasztalt trend. Az első években négy és háromnegyed óra környékén stagnált a naponta tévénézésre fordított idő, majd a 2014-es csúcspontját (4 óra 49 perc) követően évről-évre néhány percet csökkent – egészen 2019-ig. És ekkor következett be a korábban soha nem tapasztalt mértékű ugrás: egy év alatt 16 perccel nőtt a tévézési idő. A Nielsen Közönségmérés – a Média-Kábel-Műhold felkérésére – további egy évtizeddel visszaugrott az időben, így az ezredfordulótól kezdve rendelkezésünkre állnak az adatok. Eszerint 2000-ben naponta még „csak” 4 óra 9 percet tévéztünk, majd a következő években (kisebb zökkenővel) folyamatosan néhány perccel többet, és így érkeztünk el a 2010-es 4 óra 44 perces értékig. (A többi adat már az 1. ábráról leolvasható.) Ha tehát már két évtized konkrét számait vesszük figyelembe, és az így kirajzolódó trend alapján feltételezzük, hogy a korábbi évek számai még alacsonyabbak voltak, akkor máris pontosíthatjuk a bevezető mondatban szereplő állítást, eképpen: a televíziózás megjelenése óta soha nem töltöttünk naponta annyi időt a képernyők előtt, mint 2020-ban.

Nielsen1 web

Egy főre jutó napi tévénézési idő (perc/fő/nap)
2011-2020 egész év, egész nap, „Total TV”, ATV, Live+Playback, Total 4+
(Forrás: Nielsen Közönségmérés)

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2021. februári számában olvasható.)