A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavalyi piacfelügyeleti tervében kiemelt szerepet kapott a kiskorúak védelmét szolgáló gyerekzár ellenőrzése. Az NMHH decemberben közzétett összefoglaló jelentésében részletesen elemzi, hogyan biztosították a műsorterjesztők a műszaki és adminisztratív védelmet a digitális hálózatokon.

Műszaki megoldások

A 2012-es vizsgálat a Médiatanács a „Kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokról” címet viselő ajánlása alapján vette végig pontról pontra, mi valósult meg az abban leírtakból. A tanulmány megállapítja, hogy az ellenőrzésbe bevont műsorterjesztők csak olyan set-top-boxokat használnak, amelyek rendelkeznek gyermekzár funkcióval, ez leggyakrabban a csatornák blokkolását jelenti, melyet az esetek többségében a szülők állíthatnak be. Ugyancsak minden szolgáltatónál igaz, hogy a képmegjelenítési módok megváltoztatásakor, a kiskorúakra káros tartalom megjelenítése esetén a rendszer újra kéri a titkos kódot. A felmérés szerint az alkalmazott set-top-boxokra felvett lineáris, illetve lekérhető műsorszámokra is teljes körűen kiterjed a védelem. Az online videótékáknál csupán az jelentett néhány társaságnál problémát, hogy az V.-VI. kategóriába tartozó műsorszámok megjelentek a tartalomjegyzékben a titkos kód bekérése nélkül, ám hozzáférhetőségük korlátozása így is biztosított volt.

Vegyesebb képet mutat viszont az egyedi műsorszámok életkor szerinti tiltása. Az IPTV és a DVB-S platformoknál a vizsgálatba bevont műsortovábbítók csak olyan dobozokat helyeztek, illetve helyeznek ki a jövőben is az otthonokba, amelyek képesek erre a funkcióra, a kábeles szolgáltatóknál azonban néhányan nem ilyen típusú berendezéssel látják el a háztartásokat, sőt arra sem tudtak ígéretet tenni, hogy a jövőben ez e helyzet megváltozhat. A vizsgálatból az is kiderült, hogy volt olyan műsorterjesztő, ahol ugyan a set-top-boxok, illetve a rendszer alkalmasak az egyedi műsorszámok életkor szerinti szűrésére is, azonban a műsorterjesztő nem továbbítja a korhatár kategória besorolására vonatkozó információkat, így a funkció nem működik.

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2013. februári számában olvasható.)