Átfogó vizsgálat keretében ellenőrzi idén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a hírközlési szolgáltatók kétoldalú szerződésmódosításait, ennek szabályai ugyanis nincsenek részletesen rögzítve az Eht.-ban. Ugyancsak kiemelt figyelmet szentel a hatóság a hibaelhárítás menetének, valamint a nagyobb társaságok ÁSZF-módosításainak.

A múlt év végén nyilvánosságra hozott 2014-es piacfelügyeleti terv szerint a szolgáltatók és az előfizetők közötti jogviszony egyik neuralgikus területe a kétoldalú szerződésmódosítás.

– Mivel ezekben az esetekben a már megkötött szerződések módosítására elvileg a felek előzetes egyeztetését követően, mindkét oldal egyetértésével kerülhet sor, ezért az előfizetőket védő garanciális szabályok száma kevesebb. Ugyanakkor ebben az esetben is biztosítani kell, hogy a szolgáltatók ne alkalmazhassák ezt a jogintézményt visszaélésszerűen, az előfizetői jogokat csorbító módon – olvasható az anyagban. A hatóság ezzel kapcsolatban kifejti, a kétoldalú módosítás akkor léphet életbe, ha az előfizető közvetlenül írásban vagy szóban visszajelzett arról, hogy elfogadja az új ajánlatot. További feltétel, hogy olyan szerződésmódosítási ajánlatot kell tenni, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy elfogadása esetén a szerződés mely rendelkezései és milyen módon változnak. Az ez évi átfogó ellenőrzés során a hatóság vizsgálja tehát a szolgáltatók által alkalmazott gyakorlatot, a szerződésmódosítás menetét, az ajánlat tartalmát, az előfizető elfogadó nyilatkozatának formáit, módját. Az adatok alapján a NMHH a későbbiekben elemzi a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szabályok, valamint a jogalkotói szándék érvényesülését a piacon. A hatóság arra törekszik, hogy feltárja és meghatározza a piac zavartalan működését és az előfizetői jogok érvényesítését szolgáló esetleges állami beavatkozás irányát, szempontjait.