Az új Európai Parlament megörökölte az egységes európai távközlési piacot létrehozó szabályozást, amelynek idén tavasszal a befektetési környezet javításához legjobban hiányzó rendelkezéseit fogadták el. A reformon azonban tovább kell dolgozni, mert talán nem is sikerült a hálózatsemlegességet úgy megszövegezni, hogy az új szabályozás a digitális gazdaság növekedését is segítse, és az információszabadság vívmányait is megtartsa.

A nyitott internet

Az Unió egységes digitális piacra vonatkozó többéves programjának egyik fő törekvése a befektetési környezet javítása. A számos programpont egyike az egységes európai távközlési piac szabályozási reformja, ami a határok nélküli távközlési piacra vonatkozó új szabályok együttese lesz. Az előzetes politikai nyilatkozatokkal szemben, az eddig elfogadott szövegekbe foglalt szabályok nem növelik azonnal a befektetési kedvet vagy az árbevételeket, sőt inkább csökkentik a nagy hálózatokkal rendelkező szolgáltatók versenyelőnyét.

Különösen éles vitában alakult ki a hálózatsemlegesség elvének, és a forgalomszabályozás gyakorlatának rendeleti szövege. Az új parlamenti képviselők és a tagállamok küldöttei röviddel ezelőtt szembesültek azzal, hogy a piaci felmérésekben megismert, jelenlegi hozzáférés-korlátozási gyakorlatok többsége nem maradhat meg 2015-től, ha a rendeletet elfogadják...

Hálózatok és szolgáltatások határok nélkül

Az elfogadott új szabály szerint bármely elektronikus hírközlési szolgáltató jogosult arra, hogy az egész Unióban üzemeltessen elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtson, valamint hogy az ilyen hálózatok üzemeltetéséhez és szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó jogokat a tevékenysége által érintett tagállamok mindegyikében gyakorolja...

Bárányné dr. Sülle Gabriella
távközlési szakértő

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2014. július-agusztusi számában olvasható.)