A fogyasztók jogait erősítő idei NMHH-rendelet érvényesülésének ellenőrzése, valamint a hálózatsemlegesség és a roamingszabályozás is bekerült a hatóság idei felügyeleti tervébe, a rendszeresen végzett feladatok mellett az előfizetők fokozottabb védelmének érdekében.

A felügyeleti tervet a Hatóság minden évben a korábbi tapasztalatok, az előfizetőktől, igénybevevőktől, piaci szereplőktől és más hatóságoktól érkező bejelentések, jelzések, panaszok, kérelmek, valamint a vonatkozó szabályozásban szereplő stratégiai célok figyelembevételével állítja össze, meghatározva benne azokat a területeket, amelyeket a következő évben vizsgálni tervez. A piaci változások, a szolgáltatások fejlődése és az év közben felmerülő problémák azonban szükségessé teszik azt is, hogy a Hatóság terven kívül is végezzen ellenőrzéseket.

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2016. februári számában olvasható.)