A korábbi panaszokat, észrevételeket is figyelembe veszi az NMHH, amikor kialakítja éves piacfelügyeleti tervét. A hírközlésben idén elsősorban a hibaelhárításon, a kötbérfizetésen, a telefonos ügyfélszolgálatok működésén, a díjcsomag-korlátok alkalmazásán és az általános tájékoztatáson lesz a hangsúly.

Az új Európai Parlament megörökölte az egységes európai távközlési piacot létrehozó szabályozást, amelynek idén tavasszal a befektetési környezet javításához legjobban hiányzó rendelkezéseit fogadták el. A reformon azonban tovább kell dolgozni, mert talán nem is sikerült a hálózatsemlegességet úgy megszövegezni, hogy az új szabályozás a digitális gazdaság növekedését is segítse, és az információszabadság vívmányait is megtartsa.

Átfogó vizsgálat keretében ellenőrzi idén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a hírközlési szolgáltatók kétoldalú szerződésmódosításait, ennek szabályai ugyanis nincsenek részletesen rögzítve az Eht.-ban. Ugyancsak kiemelt figyelmet szentel a hatóság a hibaelhárítás menetének, valamint a nagyobb társaságok ÁSZF-módosításainak.

Az egységes távközlési piac gazdasági értelmezését már évek óta tanulmányok sora keresi. Brüsszelben mostanra érett meg a helyzet a szabályozási eszközök megformálására, amelyek elősegítik a növekedést, a foglalkoztatottságot, és a versenyképességet.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavalyi piacfelügyeleti tervében kiemelt szerepet kapott a kiskorúak védelmét szolgáló gyerekzár ellenőrzése. Az NMHH decemberben közzétett összefoglaló jelentésében részletesen elemzi, hogyan biztosították a műsorterjesztők a műszaki és adminisztratív védelmet a digitális hálózatokon.

A korábbiaknál is nehezebb év elé néznek a kábelszolgáltatók. A hálózatok után fizetendő közműadó miatt már a múlt év végén megkongatták a vészharangot a műsorterjesztők, nem alaptalanul. A sávos adózás nem mindenkinek kedvez, és ha igen, akkor sem biztos, hogy kigazdálkodható az újabb teher. Akad olyan kis rendszer, amelyen még decemberben túladott a gazdája mindössze 100 forintért.