A fogyasztók jogait erősítő idei NMHH-rendelet érvényesülésének ellenőrzése, valamint a hálózatsemlegesség és a roamingszabályozás is bekerült a hatóság idei felügyeleti tervébe, a rendszeresen végzett feladatok mellett az előfizetők fokozottabb védelmének érdekében.

Sarkady2Akik a médiaiparban töltötték az elmúlt szűk évtizedet, azok biztosan tudják, hogy a 2006 őszén elkezdődött médiaszabályozási reform elindítója Dr. Sarkady Ildikó volt, aki 2007 októberétől immár az audiovizuális média kormánybiztosaként irányította ezt a munkát. Ennyi idő távlatából és a mára letisztult piaci helyzet ismeretében érdemes áttekinteni, honnan hová jutottunk, és vajon megvalósultak-e az alapvető célok.

A korábbi panaszokat, észrevételeket is figyelembe veszi az NMHH, amikor kialakítja éves piacfelügyeleti tervét. A hírközlésben idén elsősorban a hibaelhárításon, a kötbérfizetésen, a telefonos ügyfélszolgálatok működésén, a díjcsomag-korlátok alkalmazásán és az általános tájékoztatáson lesz a hangsúly.

Az új Európai Parlament megörökölte az egységes európai távközlési piacot létrehozó szabályozást, amelynek idén tavasszal a befektetési környezet javításához legjobban hiányzó rendelkezéseit fogadták el. A reformon azonban tovább kell dolgozni, mert talán nem is sikerült a hálózatsemlegességet úgy megszövegezni, hogy az új szabályozás a digitális gazdaság növekedését is segítse, és az információszabadság vívmányait is megtartsa.

Átfogó vizsgálat keretében ellenőrzi idén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a hírközlési szolgáltatók kétoldalú szerződésmódosításait, ennek szabályai ugyanis nincsenek részletesen rögzítve az Eht.-ban. Ugyancsak kiemelt figyelmet szentel a hatóság a hibaelhárítás menetének, valamint a nagyobb társaságok ÁSZF-módosításainak.

Az egységes távközlési piac gazdasági értelmezését már évek óta tanulmányok sora keresi. Brüsszelben mostanra érett meg a helyzet a szabályozási eszközök megformálására, amelyek elősegítik a növekedést, a foglalkoztatottságot, és a versenyképességet.