FARM2021 Zsolti Jolly MKM 1000x100

Jelen cikk a távközlő hálózatok üzemeltetéséhez elengedhetetlen műszaki nyilvántartásokról ad tájékoztatást, és kínál megoldási javaslatokat az üzemeltetők számára.

A távközlési piac szereplői napjainkban ugyanazon infrastruktúrán több szolgáltatást igyekeznek nyújtani. A hagyományos vezetékes hálózatokban a távbeszélő mellett megjelent az internet és a műsorterjesztés, kábeltelevíziós hálózatokban a múltban nyújtott műsorelosztásból kifejődött az internet és a távbeszélő szolgáltatás, tehát a szolgáltatásokat tekintve egyfajta konvergencia tapasztalható. Ennek folytán a hálózatok közötti technológiai különbségek egyre kisebbek, és előtérbe kerülnek az egységes minőségi és gazdaságossági szempontok.

A hálózat üzemeltetők a mai hazai helyzetben egyrészt kényszer alatt állnak, másrészt egy hatékony műszaki nyilvántartás megvalósítása gazdasági és műszaki előnyöket is hozhat. Vegyük sorra az időszerűség és egyben szükségesség indokait.

  1. Az üzemeltetés gazdaságossága és a szolgáltatás minősége
  2. A hálózati infrastruktúra értékviszonyainak pontos ismerete
  3. Állami, szabályozói követelménye

A műszaki nyilvántartásnak információt kell szolgáltatnia arról, hogy az adott üzemeltető milyen objektumokkal rendelkezik, ezek hol helyezkednek el és mik az objektumok főbb jellemzői. A hálózati kép az objektumok közötti kapcsolat megadásával határozható meg.

A kábeltelevíziós ágazatban a hálózatok történelmi okok folytán eredetileg műsorelosztási szolgáltatásra létesültek. Így az alsó rétegek viszonylag nagyobb súlyt képviselnek, a jelátviteli rendszerekben a fejállomások specifikus objektumoknak tekinthetők, és a szolgáltatói platformok csak a legutóbbi időkben jelentek meg...

dr. Kovács Oszkár

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2014. márciusi számában olvasható.)

 

 

Tisztelt Látogató!

25 év telt el azóta, hogy megszületett a Média-Kábel-Műhold, a profiljában első és mindmáig egyetlen szakmai folyóirat. Negyedszázad elteltével a kiadó úgy döntött, befejezi munkáját. A lap a jövőben már nem jelenik meg, és az idén, 2021 végén ez a weboldal is megszűnik.

Eddigi tevékenységünk összefoglalásaként a kábeltelevíziózás hazai történetét feldolgozó jubileumi kiadványt jelentettünk meg. A 220 oldalas kötetben az elmúlt 25 év legfontosabb eseményeit és eredményeit foglaljuk össze a lapban megjelent cikkek alapján. Hűséges előfizetőinknek és a kiadványt előzetesen megrendelő partnereinknek már eljuttattuk a kötetet. (Ebből ízelítőül itt látható néhány oldal.) 

Köszönjük eddigi megtisztelő figyelmüket.

A szakma minden szereplőjének sok sikert kívánunk a következő 25 évre!

 MKM25 Borito