Sok jel mutat arra, hogy korszakhatáron vagyunk a távközlésben: a 2014-2020. közötti hétéves EU fejlesztési szakaszban jó közelítéssel megvalósul a réz alapú elérési hálózatok kiváltása optikai szálas és vezetéknélküli technológiai alapon.

Az elektronikus hírközlés 164 éves magyarországi történetében ez a negyedik, ugrásszerű fejlődést hozó korszakhatár. A négy korszakot – kis önkényességgel – az alábbiakban határozhatjuk meg: (1) az országos távíróhálózat gyorsütemű kiépítése a kiegyezés és a millennium között, (2) a budapesti és számos vidéki város telefonhálózatának automatizálása 1928. és a II. világháború között, (3) a vezetékes telefonhálózat automatizálása, az optikai gerinchálózatok és mobil telefonhálózatok kiépítése 1990. és az ezredforduló között, (4) nagysebességű (döntően optikai) elérési hálózatok kiépítése és a háztartások 50%-ának ultra-szélessávú (100+ Mbps sebességű) hálózatra kötése a 2014-2020 időszakban, az EU 2020 Digitális Menetrendjének, és a hazai Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzéseinek megfelelően.

Napjainkra már a nagypolitika is a hálózatok felé fordult: a világ kormányai közül egyre többen a gazdaságfejlesztési politika kulcselemévé teszik a legkorszerűbb szélessávú infrastruktúra kiépítését és azt a nehezen elmúlni akaró legújabb gazdasági válságból kilábalás fontos eszközének tekintik. Jól ismert, hogy Japán, Dél-Korea, Szingapúr és Tajvan kormányai az oktatás fejlesztése mellett a szélessávú hálózatok fejlesztését tették politikájuk kulcselemévé. Fontos számunkra, hogy jó példáért nem kell a Távol-Keletre mennünk, mára már európai példák is vannak...

A hazánk előtt álló feladat nagyságát azzal kell mérni, hogy honnan indulunk és hova kell elérnünk. Az elérési célkitűzések teljesítéséhez mindenekelőtt meg kell valósítani a GOP 3.1.2. program keretében meghatározott körzethálózati fejlesztéseket. Ezzel valósulhat meg a NIS azon célja, hogy 2016-ra az ország minden települése elérhető legyen optikai hálózaton, továbbá elkerülhető legyen a vidék leszakadása...

Horváth Pál

(A teljes cikk a Média-Kábel-Műhold 2014. július-agusztusi számában olvasható.)